Klachtenmanagement

Titel

Klachtenmanagement

Bij Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Brussels branch), genaamd AirPlus willen we altijd de best mogelijke service bieden en in elk opzicht een solide basis creëren voor onze klantenrelaties. Soms kunnen we dit niet waarmaken – dat weten we. In dergelijke gevallen willen we elke klacht snel, fair en adequaat behandelen.

Hieronder geven wij u een overzicht van de stappen die u kunt ondernemen als u niet tevreden bent met een bepaalde service en een klacht wilt indienen over AirPlus International of over onze services, producten of medewerkers.


Wij zien het als onze plicht,

 • u een efficiënt, passend en gestructureerd klachtenmechanisme ter beschikking te stellen,
 • u op de hoogte te houden van de behandelingsstatus van uw klacht en de verwachte behandelingsduur, en
 • klachten regelmatig te evalueren en te onderzoeken om onze producten en services te verbeteren.


Als u een klacht wilt indienen,

zullen we proberen om deze zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Daarvoor hebben wij van u de volgende informatie nodig:

 • uw naam en de naam van uw onderneming,
 • uw accountnummer, (CHXXXXXXXXX)
 • een telefoonnummer of e-mailadres waar wij u kunnen bereiken,
 • details met betrekking tot uw aangelegenheid of uw klacht
 • een kopie van alle relevante documenten.

Om uw klacht snel te kunnen afhandelen, vragen wij u om deze informatie naar uw lokale klantenservice te sturen.

Een lijst met contactpersonen vindt u op elk van onze lokale websites onder www.airplus.com.


Nadat u een klacht hebt ingediend,

 • zullen wij de ontvangst binnen twee werkdagen schriftelijk bevestigen,
 • zullen wij u onmiddellijk informeren over ons handelingdsadvies evenals de status en verwachte behandelingsduur,
 • zullen wij uw klacht snel in behandeling nemen, d.w.z. in de regel binnen 15 werkdagen; complexere aangelegenheden kunnen tot 35 werkdagen in beslag nemen. Wij zullen u echter altijd op de hoogte houden over de actuele stand en de verwachte behandelingsduur en
 • zullen u schriftelijk informeren over het resultaat.


Als het resultaat niet voldoet aan uw verwachtingen,

kunt u uw klacht ter beoordeling voorleggen bij Ombudsfin. Dit bureau biedt gratis een onafhankelijke service voor de beslechting van geschillen.

Contactgegevens:


Wij hechten grote waarde aan uw mening!

Als wij weten met welke van onze services u niet tevreden bent, kunnen wij de situatie corrigeren en onze service verbeteren ten voordele van iedereen.