Klachtenmanagement

Titel

Klachtenmanagement

Bij AirPlus willen we altijd de best mogelijke service bieden en in elk opzicht een solide basis creëren voor onze klantenrelaties. Soms kunnen we dit niet waarmaken – dat weten we. In dergelijke gevallen willen we elke klacht snel, fair en adequaat behandelen.

Hieronder geven wij u een overzicht van de stappen die u kunt ondernemen als u niet tevreden bent met een bepaalde service en een klacht wilt indienen over AirPlus International of over onze services, producten of medewerkers.


Wij zien het als onze plicht,

 • u een efficiënt, passend en gestructureerd klachtenmechanisme ter beschikking te stellen,
 • u op de hoogte te houden van de behandelingsstatus van uw klacht en de verwachte behandelingsduur, en
 • klachten regelmatig te evalueren en te onderzoeken om onze producten en services te verbeteren.


Als u een klacht wilt indienen,

zullen we proberen om deze zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Daarvoor hebben wij van u de volgende informatie nodig:

 • uw naam en de naam van uw onderneming,
 • uw accountnummer, (CHXXXXXXXXX)
 • een telefoonnummer of e-mailadres waar wij u kunnen bereiken,
 • details met betrekking tot uw aangelegenheid of uw klacht
 • een kopie van alle relevante documenten.

Om uw klacht snel te kunnen afhandelen, vragen wij u om deze informatie naar uw lokale klantenservice te sturen.

Een lijst met contactpersonen vindt u op elk van onze lokale websites onder www.airplus.com.


Nadat u een klacht hebt ingediend,

 • zullen wij de ontvangst binnen twee werkdagen schriftelijk bevestigen,
 • zullen wij u onmiddellijk informeren over ons handelingdsadvies evenals de status en verwachte behandelingsduur,
 • zullen wij uw klacht snel in behandeling nemen, d.w.z. in de regel binnen 15 werkdagen; complexere aangelegenheden kunnen tot 35 werkdagen in beslag nemen. Wij zullen u echter altijd op de hoogte houden over de actuele stand en de verwachte behandelingsduur en
 • zullen u schriftelijk informeren over het resultaat.


Als het resultaat niet voldoet aan uw verwachtingen,

kunt u uw klacht ter beoordeling voorleggen bij Ombudsfin. Dit bureau biedt gratis een onafhankelijke service voor de beslechting van geschillen.

Contactgegevens:


Wij hechten grote waarde aan uw mening!

Als wij weten met welke van onze services u niet tevreden bent, kunnen wij de situatie corrigeren en onze service verbeteren ten voordele van iedereen.