Legal disclaimer

Titel

Deze website, www.airplusinternational.be en de onderliggende pagina’s, die op elk moment kan worden aangepast is onderhevig aan

 

 • Gebruiksvoorwaarden
 • Algemene privacy verklaring
 • Cookiebeleid
 • Wettelijke disclaimer

 

en wordt onderhouden om u de mogelijkheid te bieden informatie te krijgen over onze producten en diensten te vragen die door Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Brussels branch), genaamd AirPlus, worden aangeboden. Deze afstandsverklaring is van toepassing op de hierboven vermelde websites en als u niet instemt met deze juridische kennisgeving, mag u de hierboven vermelde website niet gebruiken.

 

 1. Gebruik van “AirPlus”

Vanuit juridisch standpunt zijn de bedrijven van de Airplus Group (Lufthansa Airplus Service Karten GmbH, Airplus International, AirPlus) De begrippen, “We”, “Wij” of “Ons” die in deze website worden gebruikt, verwijzen echter naar AirPlus in het algemeen of, indien niet expliciet anders vermeld, waar het niet nuttig is om een specifiek bedrijf van AirPlus te benoemen. Indien diensen worden aangeboden door een afzonderlijke juridische entiteit wordt de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het verlenen van die service duidellijk benoemd.

 

 1. Geen verklaring of garanties

Hoewel AirPlus grote inspanningen heeft geleverd om te zorgen voor accurate en actuele informatie en links, worden dergelijke informatie en links op deze website u ter informatie aangeboden in de huidige staat en zoals ze beschikbaar zijn.

AirPlus doet geen verklaringen en geeft geen garanties, noch expliciet, noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van titel, niet-inbrek, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de beschikbaarheid, de juistheid, de betrouwbaarheid of de inhoud van deze website.

 

 1. Geen aansprakelijkheid

AirPlus wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik van deze websites of andere websites die eraan gekoppeld zijn. AirPlus kan op geen enkele manier aansprakellijk worden gesteld voor eventuele directe, accidentele, specifieke, indirecte schade of andere gevolgschade en kan niet worden gedwongen om schadevergoeding te betalen als gevolg van uw toegang tot uw gebruik van deze website of een andere website die eraan gekoppeld is, of wegens de onmogelijkheid om voormelde websites te gebruiken, of als gevolg van eventuele van eventuele fouten of nalatigheden in de inhoud ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen die uw computerapparatuur zouden kunnen aantasten of eventueel verlies van omzet, winst, gegevens of gebruik. AirPlus kan deze websiten ten allen tijde aanpasen zonder kennisgeving, maar is niet verantwoordelijk om de websites bij te werken. Alle gebruikers stemmen ermee dat in de toegang tot het gebruik van deze website of websites die eraan gekoppeld zijn en de inhoud ervan steeds op eigen risico zijn.

 

 1. Koppelingen naar externe websites

AirPlus geeft geen mening over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die aan deze website gekoppeld zijn of die u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. AirPlus doet geen verklaringen over externe websites en wijst expliciet elke aansprakelijkheid voor informatie van dergelijke externe partijen en het gebruik ervan af.

 

 1. Bedrijfsinformatie en aangeboden diensten

AirPlus NV, met zetel te Keizerinlaan 66 - 1000 Brussel, BTW BE87 0014 9861 0994 RPR Brussel. FSMA 109178A. Voor de diensten die via deze website worden aangeboden verwijzen we naar de relevante rubrieken van de diensten waarin de meest essentiële elementen duidelijk worden beschreven, waarin prijsaanduidingen worden opgegeven en waarin wordt vermeld in welke mate leveringskosten worden aangerekend of niet. Binnen de rubrieken waarin we bepaalde diensten aanbieden, verwijzen we naar deze rubrieken waarin we duidelijk aangeven in welke mate het recht op terugtrekking wordt aangeboden en wat de betalings- leverings- en uitvoeringsmodaliteiten van de relevante diensten zijn. Ingeval van promoties/aanbiedingen geven we duidelijk de duur van de aanbieding en de relevante prijszetting aan.

 

 1. Beeldrechten

Alle visuele inhoud is aangekocht via Shutterstock, waarbij strikt de licentieovereenkomsten worden gevolgd, die een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht verlenen om visuele inhoud wereldwijd te gebruiken, wijzigen en reproduceren.

 

 1. Alle rechten voorbehouden